We wrześniu 2016 r., dzięki wsparciu Wydawnictwa Archidiecezji Przemyskiej i przy ogromnym wsparciu naszego pomysłu przez ks. Bartosza Rajnowskiego, Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Przemyślu zakupiliśmy samochód, który w przyszłości zostanie zaadaptowany na wóz transmisyjny.